ИНТЕРАКТИВНА МАПА

Прогрес на резултати

Резултати

Гласале -- | --%* излезност
Дали сте за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на Договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција?

За

--%**

-- Гласови

Против

--%**

-- Гласови

Избирачи кои гласале во обработените избирачки места

* Процент од запишани избирачи во избирачките места од кои пристигнале податоци
** Процент од избирачи кои гласале во избирачките места од кои пристигнале податоци
*** Неважечки гласачки ливчиња и разлика помеѓу избирачи кои гласале и ливчиња во гласачка кутија